Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com

Çalışma Ortamı Gözetimi

İşyerlerinde, işin yapımından kaynaklanan ve çalışana zarar verebilecek, çalışanın sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokacak makine, ekipman, kullanılan kimyasal, çalışma şekli ve alanı gibi faktörlerin belirlenerek, tespit edilen düzeltici ve önleyici uygulamalarla, risk ve tehlikelerin kontrol altına alınmasını kapsayan tüm...

İş Güvenliği Uzmanlığı

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işverenlerin tehlike sınıflarına göre iş güvenliği uzmanı istihdam etme zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı kanun ve bu kanun yönetmeliklerine göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A...

Acil Durum Eylem Planları

Acil Durum Eylem Planları Acil Durum:  İşyerlerinde parlama, patlama, kimyasalların dökülmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi acil müdahale veya mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren durumlardır. Acil Durum Eylem Planı:  Acil durumlar olarak adlandırılan parlama, patlama,...

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi: İş yerlerinde, yapılan işin doğasından kaynaklanan tehlikelerin tespit edilmesi, tespit edilen tehlikelerin boyutlarının artmasını tetikleyen etkenler, tehlikeye neden olan makine, ekipman, çalışma yöntemleri vb. analizlerinin yapılarak risklerin derecelendirilmesi ve uygulanan düzenleyici önleyici faaliyetlerle bu risklerin kabul edilebilir...

İş Güvenliği Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, işveren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. İşyeri tehlike sınıfları göz önüne alınarak eğitimler; Az...

İş Güvenliği

İş Güvenliği İşyerlerinde tehlike ve risklerin ortadan kaldırılarak kazaların önlenmesini amaçlayan sistemli ve planlı çalışmaların bütününe iş güvenliği denir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının, insani ve vicdani boyutları düşünüldüğünde, iş gücü kaybının çağımızda en önemli problemlerden olduğu görülmektedir. Dünya...