Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com

Yüksekte Çalışma

Yükseklik Nedir? Adım atılarak çıkılamayan veya seviye farkı bulunan yerler yüksek yerler olarak adlandırılır. İnsanın ikinci bel omur seviyesi insan bedeninin denge noktası olduğundan, bu seviye üzerinde bulunan noktalar da yüksek yerler olarak adlandırılır. İKİNCİ BEL OMURU Yüksekte Çalışmalarda Yapılan Hatalar Bilgisizlik: İşi yapacak çalışanın, yaptığı işle ilgili yeterli ve istenilen bilgiye düzeyine sahip olmaması, Yüksekte çalışan seçimi: Yüksekte yapılacak işe uygun çalışan belirlenmemesi. Yüksekte yapılan işin, çalışanın fiziksel ve psikolojik yapısıyla uyumsuz olması ( yükseklik korkusu, az görme, işitme, herhangi bir organını kullanamama vb.) İş güvenliği kurallarının teşvik edilmemesi: Üst yönetimin, iş güvenliği kurallarının gerekliğine inanmaması ve yüksekte güvenli çalışma kuralların uygulanması için çalışanları teşvik etmemeleri. Mühendislik: Tasarımı yapılmış sistemlerin, güvenli çalışmayı zorlaştırması, işin gereksinmelerine cevap vermemesi, yüksekte güvenli çalışma kurallarını göz ardı etmesi. Yüksekte çalışmalarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların yetersiz olması: Kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olmaması, kullanılmaması, hasarlı veya yetersiz olması. Yetersiz gözlem ve bakım: Yüksekte çalışma yapılacak yerlerin ön çalışmalarının yapılmaması, yüksekten düşmeyi önleyici ve düşüş durdurucu sistemlerin kontrollerinin yapılmaması. Güvensiz çalışma yöntemleri: Güvensiz hareket ve güvensiz durumları ön plana çıkartarak çalışma. Yüksekte Çalışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
  1. 1-Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanmalı, yüksekte çalışmalar asgari düzeye indirilmeli.
 
  1. 2-Yüksekte yapılacak çalışmalar önceden planlanmalı, bu planlarda yüksekten düşme ile ilgili konuların acil durum eylem planında yer verildiği görülmeli.
 
  1. 3-Yüksekte çalışacak personellerin, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde erişmeleri uygun araç ve ekipmanlarla sağlanmalı.
 
  1. 4-Yüksekte yapılacak çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelik arz etmeli, yüksekten düşmenin önlenmesi standartlara uygun korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma önlemleri ile sağlanmalı.
 
  1. 5-Toplu koruma tedbirlerinin yüksekten düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı yerlerde sağlam ankraj noktalarına yatay ve dikey can hatları oluşturulmalı, çalışanın paraşüt tipi emniyet kemeri ve düşmeyi durdurucu yardımcı ekipmanlar kullanılması sağlanmalı. Yüksekte çalışan personellere bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı aparatları; iniş ve çıkış ekipmanları, şok emiciler, yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanmalı.
 
  1. 6-Yüksekte çalışmada kullanılan donanımlarının, düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakımlarının yapılmalı. Uygun olmayan, son kullanma süresi dolan ekipmanların kullanılması engellenmeli.
 
  1. 7-Yüksekte çalışma yapacak personeller dikkatli bir şekilde belirlenmeli ve yüksekte çalışmanın tehlike ve riskleri konusunda özel olarak eğitim verilmeli.
 
 1. 8-Yüksekte yapılan çalışmalar, yüksekte çalışma konusunda tecrübeli bir kişinin kontrolü altında yapılmalı.
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi Neden Yapılmalı? Yüksekte yapılan çalışmalarda meydana gelen iş kazaları, sektörün en önemli sorunlarından birisidir. Yüksekte güvensiz çalışma, meydana gelen ölümlü iş kazalarının en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Çalışma yaşamının en büyük sorunu olan ölümlü iş kazalarının önlenmesi, bu sorunun çözülmesi temelde teknik ve idari düzenlemeler ve eğitimlere ihtiyacın önemini ortaya koymaktadır. Yüksekte güvenli çalışmanın sorun olmaktan çıkartılabilmesi için öncelikli olarak bu eğitimlerin yürütülen faaliyetlere göre belirlenmesi gerekmektedir. İşyerlerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın hemen hemen bütün işyerlerinde yüksekte çalışma yapılmaktadır. Yapı işleri, bakım ve onarım işleri, montaj faaliyetleri, kapalı alan çalışmaları genel itibariyle yüksekte çalışmanın yapıldığı iş alanlarıdır. Yüksekte çalışan personellerin, yükseklik konusunda bilgi eksikliklerinin olması, yüksekte çalışmada güvenlik kültürü eksikliği, yüksekte çalışmada risk ve tehlikelerin ikinci planda tutulması, öncelik imalat, üretim diye düşünülmesi bu eğitimlerin sayı ve periyotlarının artırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu eğitimler ile çalışanların, yüksekte çalışmalarda risk ve tehlikeleri yaşayarak değil, eğitimlerle ve yaşanmış canlı örneklerle anlatılması yoluyla ve pratik uygulamalarla öğrenmeleri amaçlanır. Bu eğitimlerin işe başlamadan yapılması, yüksekte güvenli çalışma kültürünün yaygınlaşması için önemli adımların başında gelecektir. Yüksekte Çalışma Eğitimini Kimler Verir? Yüksekte güvenli çalışma eğitimlerini tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımız tarafından verildiği gibi, daha ileri seviye yüksekte çalışma eğitimleri IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) LEVEL 3 sertifikalı, dağcılık eğitimi almış, iş güvenliği uzmanlar tarafından da verilmektedir. Eğitim Konuları Nelerdir?
  • -Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
 
  • -Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları, Zorunlulukları
 
  • -İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 
  • -Yüksekte Çalışmanın Tanımı, Yüksekte Çalışma Alanları
 
  • -Yüksekte Çalışma Açısından Toplu İş Güvenliği Önlemleri
 
  • -Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 
  • -Kişisel Koruyucu Donanımların Tanımı ve Kullanım Yerleri
 
  • -Emniyet Kemeri, Lanyard Kuşanımı
 
  • -Teknik KKD’lerin Kullanım Esasları, Bakımı, Muhafazası
 
  • -Yüksekte Çalışma Biçimleri, Ankraj Sistemleri, Yaşam Hatları
 
  • -Merdivenlerde, Platformlarda, İskelelerde Yüksekte Çalışma
 
  • -Mobil Hidrolik Araçlarda, Askı Sepetlerde, Yüksekte Çalışma
 
  • -Yatay ve Dikey Yaşam Hatlarında, Vinçlerde Yüksekte Çalışma
 
  • -Yüksekte Çalışmada Risk Değerlendirmesi
 
  • -İş planı ve çalışma alanı organizasyonu
 
  • -İş izin formları ve saha uygulamaları
  Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;
  1. 1-Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını öğrenilmesi,
 
  1. 2-Düşme fiziki etkilerini açıklayabilecekler,
 
  1. 3-Yüksekte çalışmalardan kaynaklanabilecek risk ve tehlikeleri değerlendirebilecekler,
 
  1. 4-Yüksekte yapılan çalışmalarda karşılaşılan tehlikeli davranışları tanımlayabilecekler,
 
  1. 5-Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini benimseyecekler,
 
  1. 6-Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipmanların standartlarını kontrol edebilecekler,
 
  1. 7-Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 
  1. 8-Vücut tipi emniyet kemerinin doğru giyildiği kontrol edip doğrulayabilecekler,
 
 1. 9-Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucuların ve yardımcı ekipmanların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.
YANGIN EĞİTİMİ İşyerlerinde, 19.12.20017 Tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ uyarınca yılda en az bir defa söndürme ve tahliye tatbikatlarının yapılması hüküm altına alınmıştır. Tardu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak; yaptığımız eğitimlerle işletmelerin ve çalışanların, acil durumlar öncesinde ve acil durumlar sırasında hareket tarzları ve davranış şekilleri konusunda bilinçlenmeleri, acil durum ekiplerinin ise özel olarak eğitilerek koordineli bir şekilde çalışmalarını amaç edinmekteyiz. Yaptığımız eğitimler ile işletmelerde acil durumlarda panik havasının oluşmaması, bu tip durumlara nasıl hazırlıklı olunması gerektiği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İş güvenliği, yapı işleri ve endüstri kollarında uzman ekibimizle yaptığımız eğitimler ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yangın karşı alınacak tedbirler, canlı aleve doğru ve zamanında müdahale ile yangın sırasında can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyoruz.