Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
Acil Durum Eylem Planları

Acil Durum: 
İşyerlerinde parlama, patlama, kimyasalların dökülmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi acil müdahale veya mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren durumlardır.

Acil Durum Eylem Planı: 
Acil durumlar olarak adlandırılan parlama, patlama, kimyasalların dökülmesi, iş kazası, elektrik çarpması, gıda zehirlenmesi, doğal afetler gibi durumların ortaya çıkması durumunda, acil durumun etkisinin artmasını önlemek üzere işyeri bünyesinde ve çevre işletmelerle ortaklaşa uygulanacak planlı ve programlı çalışmalardır. Acil durum eylem planlarının yapılması ve hayata geçirilmesi ile meydana gelebilecek acil durumlar en az zarar ile atlatılmaya çalışılır. Acil durum eylem planlarıyla birlikte işletmelerde acil durumlara müdahale edecek çalışanlar belirlenir ve düzenli eğitimlerle, bu çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmaları sağlanır, krizin yönetilmesi planlanır ve acil durumların yayılmasını engelleyecek sınırlayıcı ve önleyici tedbirler belirlenir.

Acil Durum Eylem Planlarının Geçerlilik Süresi
İşyerlerinde tespit edilen acil durumlara tesir edecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına etken olacak değişiklikler meydana gelmesi durumunda acil durum eylem planları kısmen veya tamamen yenilenerek, yeni acil durumlar için kısıtlayıcı ve öneyici tedbirler belirlenir.
Ayrıca hazırlanan acil durum eylem planları; işyeri tehlike sınıfına bağlı olarak.

    1. 1-Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir

    1. 2-Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir

    1. 3-Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir.

Acil durum eylem planları aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde hazırlanır.
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Acil durumlar için alınan tedbir ve önlemler.
e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) İşyerine ait yerleşim ve tahliye planları.