Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
İşyerlerinde, işin yapımından kaynaklanan ve çalışana zarar verebilecek, çalışanın sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokacak makine, ekipman, kullanılan kimyasal, çalışma şekli ve alanı gibi faktörlerin belirlenerek, tespit edilen düzeltici ve önleyici uygulamalarla, risk ve tehlikelerin kontrol altına alınmasını kapsayan tüm faaliyetlerdir.
İşverenin, çalışma ortam gözetimini yapması, iş kazaları ve meslek hastalıklarında kusur oranlarına etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Düzenli aralıklarla yapılan çalışma ortam gözetimi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yapılanmasının bir kültür olarak benimsenmesini sağlayacağı gibi iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda oldukça büyük bir etkiye sahip olacaktır.
20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmeliklerde işverenlerin çalışma ortam gözetim yükümlülükleri açık olarak belirtilmiştir. Tardu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, konusunda uzman ve tecrübeli iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz ile işverenin yükümlülüğü olan çalışma ortam gözetimini üçüncü bir göz olarak işveren adına yapmaktayız. Gözetim sonucu oluşturulan raporlar ve düzeltici-önleyici uygulamalarla, işverene rehberlik etmekteyiz.