Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İşyerlerinde; çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıklarının engellenmesi, çalışanın sağlığına zarar verecek durumların tespiti ve kontrolünü gerçekleştirmek adına yapılan koruyucu hekimlik çalışmalarıdır.

Faaliyet Planlarının Hazırlanması
Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak

Yıllık Çalışma Planının Hazırlanması:
*Yıllık çalışma planına sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek (Bulunması halinde) iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak ve işverene sunmak.
*Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.

Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması:
Yıllık Eğitim planını (Bulunması halinde) iş güvenliği uzmanı ile birlikte hazırlamak. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca ve çalışma ortam gözetimi yapılarak prosese uygun eğitim başlıklarını belirmek, eğitimlerin hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, amaç ve kapsamlar belirtilerek işverene sunmak.

Onaylanan planı iş yerinde ilan etmek ve bir nüshasını OSGB dosyasında kayıt altına almak.
Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak
Özel politika gerektiren grupların uygun işe yerleştirilmeleri için koruyucu sağlık muayenesi yapıldıktan sonra rapor hazırlamak

Özel Politika Gerektiren Gruplar
  • Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar

  • Kronik hastalığı olanlar

  • Madde bağımlılığı olanlar

  • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar

  • Hassas risk grupları (gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, yaşlılar, malul ve engelliler)


İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre işyeri hekimi çalışma süreleri aşağıdaki gibidir:
  • Az tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

  • Tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  • Çok tehlikeli sınıf işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.


  Eğitim ve Bilgilendirme
*Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince işyeri tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim planı kapsamında, iş sağlığı eğitimlerini planlanmak, yapmak ve takip etmek. Yapılan eğitim kayıtlarını işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
*Yasal mevzuat, çalışan ve işveren sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapmak.