Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
İŞYERİ HEMŞİRESİ HİZMETİ

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belgelendirilmiş acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilere işyeri hemşiresi, mevzuatta geçen adı ile diğer sağlık personeli denir.

İşyeri hemşiresinin yaptığı işler işyeri hekimine yardımcı olmak olarak özetlenebilir. İşyeri hemşiresi aşağıdaki işleri yapar.

  • -İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi, takip edilmesi uygulamalarında işyeri hekiminin direktifleri doğrultusunda çalışmak

  • -İş sağlığı konusunda işyeri ve işyeri çalışanları hakkında veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

  • -İşyeri hekiminin, işe yeni başlayanlar için doldurduğu işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine yardım etmek, formları doldurmak, kontrol etmek ve dosyalamak.

  • -İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek

  • -İşyerinde yapılacak ilkyardım çalışmalarında rol almak

  • -İş sağlığı eğitimlerinde görev almak


İşyeri hemşiresinin tehlike sınıflarına göre çalışma süreleri aşağıdaki gibidir;
  • -Çok tehlikeli sınıf işyerlerinde 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dk.

  • -Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dk.

  • -Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dk.