Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com

Teknik Laboratuvar

Hijyen ve çevre laboratuvarı hizmetlerimiz aşağıdadır.
– İşe giriş sağlık raporu
– ⁠İşe giriş sağlık testi
– ⁠İşe giriş sağlık tetkiki
– ⁠Osgb sağlık raporu
– ⁠İşe giriş tahlilleri
– ⁠Laboratuvar tetkikleri
– ⁠Personel işe giriş tetkikleri
– ⁠İşe giriş raporu
– ⁠İşe giriş muayene
– ⁠Kan tahlili
– ⁠Röntgen
– ⁠Akciğer grafi
– Sağlık raporu
– ⁠Sağlık tarama
– ⁠Mobil sağlık tarama

Baca Gazı Ölçümleri:

 • -Kükürtdioksit Tayini,Azot

 • -Emisyonlarının Tayini,

 • -Karbonmonooksit Karbondioksit

 • -Tayini, İslilik Tayini,

 • -Gaz Akışının Hız ve Debi Tayin


İş Hijyeni Ölçümleri:
 • -Gürültü Ölçümleri,Toz Ölçümleri

 • -(Toplam ve Solunabilir Toz).

 • -Aydınlık Seviyesi Ölçümleri,

 • -Titreşim Ölçümleri


Termal Konfor Ölçümleri:

 • PMV,PPD Indexi Tayini,Çalışan

 • Üzerindeki Isıl Baskının Tayini

 • Ortam Ölçümleri:Hava Kalitesi

 • Ölçümleri,Asbest Ölçümleri


OSGB Bünyesinde Basit (Sabit) Hizmet Laboratuarı faydaları nelerdir?
OSGB bünyesindeki bir basit hizmet laboratuarı, iş yerindeki sağlık ve güvenlik yönetimi için önemli bir destek sağlamaktadır ve iş yerindeki risklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi OSGB İstanbul bünyesinde kurulan basit hizmet laboratuarının sağladığı faydaları özetlersek;
 • Mesleki Risk Değerlendirmesi:Laboratuar, çalışanların maruz kalabileceği kimyasal, biyolojik veya fiziksel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu, iş yerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına yardımcı olacaktır.
 • İşyeri Sağlık Testleri:OSGB İstanbullaboratuarı, iş yerinde yapılan sağlık taramaları için gerekli olan kan testleri, idrar testleri, solunum fonksiyon testleri gibi testlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Bu, çalışanların sağlık durumunu izlemeye ve sağlık sorunlarını yardımcı tespit etmeye olur.


 • Çalışan Eğitimi ve Bilinçlendirme:Laboratuar, iş sağlığı ve güvenliği İstanbulkonularında çalışanların işe giriş tetkikleri yapılırken yapacağı işte sağlık durumunun el verip vemediğini,n analiz edilmesi için İş Yeri Hekimine fiziksel muayene öncesi yol gösterir.Bilgilendirme sağlar. Bu, iş yerinde güvenlik kültürünün geliştirilmesine ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur.


 • Hızlı Müdahale ve Sorun Çözme:Laboratuar, iş yerinde ortaya çıkan sağlık ve güvenlik sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlar ve çözüm önerileri sunar. Bu, işyerindeki risklerin azaltılmasına ve çalışanların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.


Sabit (basit) hizmet laboratuarı, işyerinin yasal gerekliliklere hızlıca uyumunu sağlamak için önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uyum sağlamak için gerekli olan sağlık tetkiklerinin hızlıca yapılmasına katkıda bulunur.  Basit Hizmet Laboratuarı Faaliyet Belgesi’ni alan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İstanbul tıbbi tetkik sonuçlarını daha hızlı değerlendirebilecektir.

İstanbul Anadolu Yakası Basit (Sabit) Hizmet Laboratuarı olarak sunduğumuz hizmetleri özetlemek gerekirse;
 • Röntgen görüntüleme hizmetleri,tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynar. İşte bu hizmetlerin sağladığı bazı faydalar:

 • Tanı ve Teşhis İmkânı: Röntgen görüntüleme, vücut içindeki kemikler, organlar ve dokuların detaylı görüntülerinin elde edilmesini sağlar. Bu, çeşitli tıbbi durumların teşhis edilmesine ve hastalıkların tanımlanmasına yardımcı olur.

 • Tedavi Planlaması: Elde edilen röntgen görüntüleri, doktorların hastaların tedavi planlarını oluşturmalarına yardımcı olur. Örneğin, kırık bir kemik veya iç organlardaki bir sorunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için röntgen görüntüleme gereklidir.

 • Hastaların Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi: Röntgen görüntüleme, hastaların sağlık durumlarının değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu, hastalığın seyrini takip etmek veya tedavinin etkinliğini değerlendirmek için önemlidir.

 • Minimal İnvaziv Tanı Yöntemi: Röntgen görüntüleme, çoğu zaman minimal invaziv bir tanı yöntemi olarak kabul edilir. Bu, hastalara cerrahi müdahale gerektirmeden teşhis koyma ve tedavi planlaması yapma imkanı sağlar.

 • Çeşitli Teknik Seçenekler: Röntgen görüntüleme hizmetleri, radyografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) gibi farklı teknikleri içerir. Bu çeşitlilik, farklı tıbbi durumların doğru bir şekilde değerlendirilmesine ve teşhis edilmesine olanak tanır. 2 Aşama için gereklidir bir tam tanı koymak için.

 • Hızlı Sonuçlar: Röntgen görüntüleme sonuçları genellikle hızlı bir şekilde elde edilir, bu da hastaların daha hızlı bir şekilde teşhis almasına ve tedaviye başlamasına olanak tanır.

Bu nedenlerle; röntgen görüntüleme hizmetleri, tıbbi alanın önemli bir parçasıdır ve hastaların sağlık sorunlarının teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinde kritik bir rol oynar.

 • İşitme testi, kişinin işitme yeteneğini değerlendirmek ve işitme kaybının derecesini belirlemek için kullanılan bir tıbbi testtir. İşitme testlerinin sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • İşitme Kaybının Derecesinin Belirlenmesi: İşitme testleri, kişinin işitme kaybının derecesini belirlemek için kullanılır. Bu, işitme yeteneğindeki herhangi bir azalma veya bozulmanın tespit edilmesine yardımcı olur.

 • Frekans Aralıklarındaki Sorunların Tespiti: İşitme testleri, hangi frekans aralıklarında işitme sorunları olduğunu tespit etmek için kullanılır. Böylece, hangi frekanslarda daha belirgin bir işitme kaybı yaşandığı belirlenir.

 • İşitme Cihazı İhtiyacının Belirlenmesi: İşitme testleri, kişinin işitme kaybının derecesine ve tipine bağlı olarak işitme cihazı ihtiyacını değerlendirmek için kullanılır. Bu, kişinin işitme yeteneğini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek için gerekli olan cihazların belirlenmesine yardımcı olur.

 • Konuşma Algısının Değerlendirilmesi: İşitme testleri, kişinin konuşma algısını değerlendirmek için de kullanılır. Bu testler, kişinin belirli kelimeleri veya cümleleri doğru bir şekilde duyup duyamadığını veya anlayıp anlamadığını belirlemek için yapılır.

 • İşitme Kaybının Nedeninin Belirlenmesi: İşitme testleri, işitme kaybının nedenini belirlemek için kullanılabilir. Bu testler, işitme siniri veya iç kulakta herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olur. Bu da tedavi seçeneklerini belirlemede önemli bir rol oynar.

 • Tedavi Planının Oluşturulması: İşitme testleri sonuçlarına dayanarak, işitme kaybının nedenine ve derecesine bağlı olarak bir tedavi planı oluşturulabilir. Bu, kişinin işitme yeteneğini iyileştirmek veya işitme cihazı gibi yardımcı teknolojilerle desteklemek için gereken adımları belirlemeye yardımcı olur.

İşitme testlerini sessiz odada hava yolu ile , kemik yolu ile ve soru cevap şeklinde karşılıklık gerçekleştirilen anlama testleri ile yapmaktayız.
İşitme testleri, işitme sağlığının değerlendirilmesi ve işitme sorunlarının yönetilmesinde kritik bir rol oynar. Bu testler, kişinin yaşam kalitesini artırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek için önemlidir.

 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT), solunum sisteminin işlevselliğini değerlendirmek için kullanılan önemli bir tıbbi testtir. İşte SFT’nin sağladığı faydalar:

 • Solumum Fonksiyon Test Cihazımız en gelişmişlerinden olup 37 parametre değer vermektedir.

 • Solunum Kapasitesinin Değerlendirilmesi: SFT, kişinin akciğerlerine ne kadar hava soluması gerektiğini ve ne kadar hava soluyabileceğini ölçerek solunum kapasitesini değerlendirir. Bu, akciğerlerin normal fonksiyonlarını belirlemede kritik bir rol oynar.

 • Hava Akımının Ölçülmesi: SFT, hava akımı hızını ve miktarını ölçerek solunum sistemi performansını değerlendirir. Bu, solunumun ne kadar etkili olduğunu belirlemede yardımcı olur.

 • Gaz Değişiminin İzlenmesi: SFT, akciğerlerin gaz alış verişini değerlendirir. Bu, akciğerlerin oksijen alımını ve karbondioksit atılımını belirleyerek solunum sistemi sağlığını değerlendirmede önemli bir parametredir.

 • Solunum Sorunlarının Teşhisi ve İzlenmesi:SFT, çeşitli solunum sorunlarını teşhis etmek ve izlemek için kullanılır. Astım, KOAH, interstisyel akciğer hastalığı gibi solunum sistemi bozuklukları ile ilişkili semptomları olan kişilerde SFT sıkça kullanılır.

 • Ameliyat Öncesi ve Sonrası Değerlendirme: SFT, ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonunu değerlendirerek cerrahi işlemlerin solunum sistemi üzerindeki etkilerini belirlemeye yardımcı olur.

 • Solunum Yetersizliği Durumlarında Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi: SFT, solunum yetersizliği olan hastalarda solunum cihazı ihtiyacını belirlemek için kullanılır. Bu, hastaların solunum yeteneklerini desteklemek ve solunum yetersizliği durumunda gerekli tedavileri belirlemek için önemlidir.


 • Hastalık Takibi: SFT, solunum fonksiyonları üzerinde etkisi olan hastalıkları izlemek ve tedavi planlarını ayarlamak için kullanılabilir. Bu, hastaların sağlık durumunu sürekli izlemek ve solunum sistemi hastalıklarının ilerlemesini takip etmek için önemlidir.

Solunum Fonksiyon Testi, solunum sistemi sağlığının değerlendirilmesinde ve solunum sorunlarının yönetilmesinde kritik bir rol oynar. Bu testler, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve solunum sistemi hastalıklarını etkili bir şekilde yönetmek için önemlidir.

 • Elektrokardiyografi (EKG) çekimi, kalbin elektriksel aktivitesini değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Bu teknik, kalp atışlarının ritmini, kalp ritim bozukluklarını, kalp kasının kan pompalama yeteneğini ve çeşitli kalp hastalıklarını değerlendirmek için önemlidir. İşte EKG çekiminin sağladığı bazı faydalar:

 • EKG Cihazımız 12 kanal olup yorumlu olarak sonuçları vermektedir .


 • Kalp Ritmini İzleme: EKG çekimi, kalbin normal ritmini değerlendirmek için kullanılır. Normal bir EKG grafiği, kalbin düzenli olarak ve koordineli bir şekilde atışını gösterir.

 • Ritim Bozukluklarının Teşhisi: EKG, kalp ritim bozukluklarını tespit etmek için kullanılır. Bu bozukluklar arasında atriyal fibrilasyon, kalp blokları ve ventriküler taşikardi gibi durumlar bulunur.

 • Kalp Hastalıklarının Teşhisi: EKG, kalp hastalıklarının teşhisinde önemli bir araçtır. Kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp kası enfarktüsü gibi durumlar, EKG ile tanımlanabilir.

 • Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi:EKG, kalp hastalıklarının tedavisi sırasında ve sonrasında tedavi etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Tedavinin etkili olup olmadığını belirlemek için düzenli olarak EKG çekilmesi gerekebilir.

 • Ameliyat Öncesi Değerlendirme: EKG, kalp ameliyatı öncesi hastaların kalp sağlığını değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, ameliyat riskini belirlemeye ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olur.

 • Acil Durum Tanısı: Acil servislerde, aniden ortaya çıkan kalp semptomları olan hastalarda EKG çekimi yapılır. Bu, kalp krizi gibi acil durumların tanısına yardımcı olabilir.

EKG çekimi, kalp sağlığının değerlendirilmesinde temel bir araçtır ve kalp hastalıklarının teşhisinde, tedavisinde ve izlenmesinde önemli bir rol oynar.