Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com
SAPANCI EĞİTİMİ
Sapanlama, kaldırma araçları ile kaldırılacak malzemenin çeşitli bağlama aparatları (çelik halat, bez halat, zincir vb.) ile kaldırma aracına güvenli bir şekilde ve taşınan malzemenin kaldırma ve taşıma aracından düşmeyecek şekilde bağlanmasına sapanlama denir.

Eğitim İçeriği
  • -Temel İş sağlığı ve güvenliği

  • -Vinçlerde çalışma teknikleri ve emniyet kuralları

  • -Yük kaldırma ekipmanları

  • -Sapan çeşitleri ve sapan bağlantı elemanları

  • -Vinçlerde kullanılan ilave ataşmanları


Sapancı ve İşaretçi
1. İşaretçi: İş makinesini kullanan operatöre, kodlanmış işaretlerle manevra yaptıran kişidir.
a. İşaretçi ile ilgili temel bilgiler, işaretçinin kullanacağı kodlanmış işaretlerin öğrenilmesi ve sahada uygulamasının yapılması
b. Vinç ve sapancı ile ilgili temel kodlanmış işaretlerin işaretçi tarafından bilinmesi,
c. İşaretçinin kullanacağı kodlanmış işaretler: (uluslar arası standartlarda ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği) Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum işaretleri, jib bomu vb. işaretler ile ilgili temel bilgiler,
d. Kaldırma ve sapanlama işlerinin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler, kodlanmış işaretlerle iş makinesinin durdurulması, tehlikenin farkına varılması, tehlike esnasında yapılacak işlemler, tehlike sonrası yapılacak işlemler ile ilgili bilgiler,
e. Yaralanma riskleri ve işaretçinin yapması gerekenler.

2. Sapancı: Yükün, vinç kancasına bağlantısını yapan özel eğitim almış eleman.
a. Kaldırma operasyonunda kullanılacak vincin tanınma ve özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ilgili genel ve teknik bilgileri kodlanmış işaretleri bilme,
b. Sapan ve sapanın özelliklerini bilme ( sapanın taşıma kapasitesi, sapan bağlantı noktaları ve güvenlik önlemleri).
c. Sapan çeşitlerinin tanınması; zincir sapan, bez sapan ve çelik halatlar hakkında kaldırma, bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi.
d. Sapanlara ve halatlara ait donanımların bilinmesi. Sapan kilit donanımlarının işaretçi ve sapancı tarafından tanınması, malzeme sapanlama uygulamasının yapılması. Sapanlamadan önceki ve sonraki hesaplamalar, açı özelliklerinin yapılması, halatların kaldırma özelliklerinin ve hesaplamalarının yapılması, ölçüm değerlerine göre yükün bağlanması.
e. Halatlar ve halat çeşitlerinin bilinmesi; halatların kontrollerinin yapılması, hasarlarının tespiti ve halatların yüke bağlanması sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları
f. Yük ve sapanın yüke bağlama işlemlerin yapılması.
g. Kancalar; Çeşitleri, kontrolü

Uygulamalar
1. Uygulama eğitimi 4 saatlik teori eğitiminin ardından eğitimde anlatılanların tama olarak oturması, işaretçinin operatör ile ayni dili konuşması, kaldırma operasyonunda risk ve tehlikeleri en aza indirmek adına oldukça önemlidir.
2. Eğitim verilen işyerinden, bir vinç, geometrileri farklı yükler ve taşıma kapasiteleri farklı sapanlar istenerek yük türüne ve tonaja uygun sapan seçimi istenecektir. Pratik eğitimin devamında ise yükü bağlama teknikleri bire-bir işçilere yaptırılarak öğretilecektir.
3. Kaldırılacak yük, sapan ve uygun bağlama aparatlarıyla ile bağlandıktan sonra işaretçilerin her birine yük ile ilgili eğitici tarafından, kodlanmış işaretler kullanılarak belirlenen manevraları hatasız olarak gerçekleştirmeleri istenecektir.
4. Sapanlama, yük kaldırma ve taşıma sırasında, çalışanların gerçek hayatta karşılaşabilecekleri çevresel kaynaklı tehlike ve riskler senaryoya dâhil edilerek çalışanların sapanlama esnasında iş güvenliği kurallarına uyup uymadıkları test edilmektedir.
5.  Sapanlama eğitimi, tecrübeli iş güvenliği uzmanı çalışanlarımız tarafından tarafından verilmektedir.