Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com

Mesleki Yeterlilik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim alma zorunluluğunu hayata geçirmiştir.

Mesleki eğitim, eğitim yoluyla bireyleri yaptıkları/yapacakları işe hazırlamak, çalışanların ise mesleklerindeki gelişimlerini ve becerilerini artırmak amacıyla yapılan eğitimleri ifade eder. Teorik ve pratik olarak yapılan eğitimin akabinde başarılı sonuçlanması ile verilen belgeye de mesleki eğitim belgesi denir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmayacak Kişiler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış çalışanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı teknik okullardan ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanların ayrıca meslekî yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

Hangi Mesleklerin Sınav Ücretleri Karşılanacak

Bakanlıkça yayınlanan bildirilerde bulunan mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavların ücretleri Bakanlar Kurulunun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Yapılan sınavların tarifede yer alan değerin üstünde olması durumunda, bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.
Daha önce 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı karşılanırken, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 56. Maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.