Poyraz Sk. Söğütlüçeşme İş Merk. 1/41 Kadıköy/İst. info@tarduosgb.com

Akciğer Grafisi

Hemogram, Tam Kan Sayımı

Kan Grubu

 Solunum Fonksiyon Testi

TİT – Tam İdrar Testi

(+ spesifik olarak kan ve idrarda TCA)

 Karaciğer fonksiyon testi

(AST, ALT, GGT, AlkalenFosfataz)

 EKG

Odiogram (işitme testi)

Tetanos Aşısı

Social Share: