Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

Risk analizi ekibini oluşturur.Risk değerlendirmesi yapılır.

 • Risk analizi ekibini oluşturur.
 • Ekibe işletmedeki tehlikeler ve risk analizi yöntemleri konusunda eğitim verir veya verdirir.
 • Makine ekipman , iş akış şemaları temin edilir.
 • Temel veriler ele alınır.
 • Tehlikeler risk analizi ekibi tarafından belirlenir.
 • Tehlikeler değerlendirilir.
 • Emniyetli çalışma koşulları belirlenir.
 • Risk değerlendirmesi yapılır.
 • Risk önlemleri alınır.
 • Kalıcı riskler belirlenerek değerlendirilir.
 • Gerekli destek dökümanlar oluşturulur.
 • Sonuç raporu hazırlanır.
 • Risk analizi yönetim ve destek elamanları ile birlikte incelenerek alınması gerekli tedbirler için önem sırasına göre termin verilir.
 • Risk değerlendirmesi takibi yapılır.