Kapsam ve Amaç

Kapsam Ve Amaç

Bu eğitimin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması için asgari eğitim planlamasının verilmesidir.