İş Güvenliği ve İş Sağlığı Eğitimleri

İş Güvenliği Ve İş Sağlığı Eğitimleri

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği.
 •  İş sağlığı ve güvenliği temel prensipleri.
 •  Yangın eğitim ve tatbikatlarının birlikte yapılması.
 •  4857 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununun hukuksal boyutu ve yasal mevzuatları.
 •  Risk analizi yöntemleri uygulamalı örneklerle, tehlike ve risk kavramları.
 •  Vinç ve sapanlama, forklift eğitimi.
 •  Yüksekte çalışma.
 •  İskelelerde güvenli çalışma.
 •  Kimyasallar etkileri ve korunma yolları , depolanması, parlayıcı patlayıcı sıvılar.
 •  Kaynakta ve basınçlı tüplerle çalışmada güvenlik.
 •  Kaza nedir iş kazası nedir yasal tanımları.
 •  İş kazası hukuksal sonuçları.
 •  Kaza teorileri, iş kazası etkikeri, iş kazası maliyetleri, istatistiki bilgiler.
 •  Kişisel koruyucu malzemelerin etkin kullanımı ve önemi.
 •  Sağlık ve güvenlik işaretleri.
 •  Thermal Konfor şartları.
 •  (Isı, Nem, Aydınlatma, Gürültü, Titreşim, Toz, Havalandırma, Yangın).
 •  Elektrikten kaynaklanan tehlikeleri önleme.
 •  Yapı işlerinde ( inşaatlarda ) iş sağlığı ve güvenliği.
 •  İşyerlerinde iş gördürenlerin yetki ve sorumlulukları.
 •  Kanıtlanmış staratejiler ile çalışanlarınızı iş güvenliği şampiyonu yapın.
 •  Hijyen.
 •  İlk yardım bilgilendirme.
 •  İş sağlığı ve güvenliğinde davranış bozuklukları.
 •  Acil durum planları.ve yönetimi, acil durum aydınlatması ve tabelaları.