Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

Eğitim, Bilgilendirme Ve Kayıt

  • İş güvenliği eğitimlerini insan kaynakları ve veya kalite birimi ile birlikte planlar.
  • İş güvenliği eğitimlerini verir veya verdirir.
  • Verilen eğitimlerin kayıtlarının insan kaynakları biriminde tutulmasını sağlar birer kopyasını saklar.
  • İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanır.