Danışmanlık

Danışmanlık

Yönetime yasal mevzuatların takibini ve bilgilendirmesini yapar. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık yapar.

  • Yönetime yasal mevzuatların takibini ve bilgilendirmesini yapar.
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlara ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık yapar.
  • 50 kişiden fazla çalışanı olan firmalarda iş güvenliği kurulunu kurar, her ay toplantı yapılmasını sağlar, sekretaryasını yürütür. Toplantıda alınan kararların takibini yönetimle birlikte yapar.
  • İç yönetmeliği hazırlanmasını sağlar.
  • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu hakkında bilgilendirir.
  • Kişisel koruyucu donanımlarının seçimini yapar tavsiyelerde bulunur.
  • Zimmet formlarını hazırlar çalışanlara eğitim verilerek imzalatılmasını sağlar.
  • Kimyasalların incelenmesi tedbirlerin alınmasını sağlar.
  • Gerekli dokümantasyonun yapılmasını sağlar.